More coursework: 1 - A | B | C | D | E | F | G | H | I - J | K - L | M | N - O | P - S | T | U - Y

Karakterer

Karakterer

Jeg har valgt å skrive denne stilen som en artikkel.

Hurra, jeg fikk karakteren M+.

Jeg fikk bare en G, hva kommer mamma og pappa til å si?

Å nei, jeg fikk en NG, til neste prøve må jeg skjerpe meg.

Karakterer, hvilket annet tema har skapt like mye diskusjon blant elever og i skoleverket de siste årene. Enkelte mener de er helt nødvendige for skolegangen, mens andre mener de ødelegger de unge. Karakterene hjelper til med å opprettholde den høye standarden norske skoler har, og hvis de uteblir vil kanskje standarden synke og norske ungdommer vil stille lavere på rangstigen over skolebarn i verden.

Karakterene kan være med på å hjelpe elevene og lærerne til å se hvor hver enkelt av elevene står i de forskjellige fagene. Uten karakterer kan lærerne støte på vanskeligheter når de skal vurdere elevene etter hver termin. De har ikke noen karakterer fra tidligere i terminen som grunnlag, og de må legge stor vekt på hvor gode elevene er muntlige og hvor aktive de er i timene. Uten karakterer i skoleverket vil det også kunne bli vanskeligere å vurdere elevene rettferdig.

Karakterene er også med på å motivere elevene og gi dem noe å se fram til gjennom et langt skoleår. Karakterene hjelper til slik at elevene står på hele året og ikke gjør det dårligere mot slutten. Men har man først fått et par dårlige karakterer, kan de ha motsatt virkning. Foreldrene må ha forståelse for barna deres, og ikke forvente toppkarakter hver gang. Hvis man skulle få en dårlig karakter, bør de oppmuntre og ikke kjefte.

Med karakterene blir de unge blir pålagt et voldsomt forventningspress, både overfor seg selv og foreldrene. Mange av elevene opplever karakterene som en stressfaktor, mister nattesøvnen og møter trøtte opp på skolen. Før en prøve kan mange av elevene være så nervøse at de rett og slett skulker. Hvis elevene får en dårlig karakter kan de bli veldig skuffet og miste lysten på videre skolegang.

Jeg husker selv en gang vi fikk en uventet lekseprøve i samfunnsfag. Jeg hadde ikke lest og fikk en dårlig karakter. Det føltes ut som om verden skulle gå under. Jeg hatet alt som hadde med skolen å gjøre og jeg hadde kun lyst til å slutte på skolen.

I fag som gym, musikk og heimkunnskap kan det ofte være vanskelig å gi karakterer. Elevene har som regel ikke så mange prøver i disse fagene, og det er vanskelig å gi karakterer på kroppsarbeid. En løsning på problemet kan være å avskaffe karakterene i disse fagene og heller vurdere elevene med "deltatt" eller "ikke deltatt"

Når man snakker om karakterer, kan man ikke glemme lærerne. Det er de som skal bestemme karakterene og det er ikke alltid like lett. Det er svært vanskelig å være helt rettferdig, og hvor strenge lærerne er varierer mye fra skole til skole.

Jeg tror at om prestasjonene til elevene fortsatt skal bli vurdert ved hjelp av karakterer, bør det lages et nytt system som er mer rettferdig og likt over hele landet.

Source: Essay UK - http://www.essay.uk.com/coursework/karakterer.phpAbout this resource

This coursework was submitted to us by a student in order to help you with your studies.


Search our content:


 • Download this page
 • Print this page
 • Search again

 • Word count:

  This page has approximately words.


  Share:


  Cite:

  If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

  Essay UK, Karakterer. Available from: <https://www.essay.uk.com/coursework/karakterer.php> [27-05-20].


  More information:

  If you are the original author of this content and no longer wish to have it published on our website then please click on the link below to request removal: