More coursework: 1 - A | B | C | D | E | F | G | H | I - J | K - L | M | N - O | P - S | T | U - Y

Novel 3 12

Novel 3.12

Inleiding

Netwerken hebben hun nut op scholen en bedrijven bewezen in de loop der jaren en

komen steeds veelvuldiger voor.

De netwerken worden groter, krachtiger en dus ook gecompliceerder.

Om ze te kunnen beheren moet men ze minstens kunnen installeren en begrijpen.

Novel's eigenschappen

Novel is een volledig 32 bits multi-task omgeving en dus alleen installeerbaar op een 386 en

hoger, dit is wel nodig want novel netware 3.12 onderstuund tot 250 users en om dit alles te

verwerken moet novel optimaal gebruik maken van de 32 bits processor kracht.

Verder bied novel een goede beveiliging op toegangs gebied en data beveiliging

Op toegangs gebied kan dit door middel van login rechten, file rechten etc.

Op data beveiligings gebied moeten we denken aan het "mirroring" en "duplexing" van 2

harde schijven, UPS controle (UPS= Uninterruptible Power Supply)

Netwerk management: remote console service, dit wil zeggen dat je op een werkstation taken

kunt uitvoeren alsof je op de server werkt en MONITOR utilitys waarme je alle activiteiten op

het netwerk kunt waarnemen.

Novel's modulaire opbouw maakt het mogelijk om tools te laden en ontladen als de server

nog loopt en om eigen programma's of verbeteringen los toe te voegen

Novel draait nu onder UNIX, OS /2, DOS en Macintosh en kan met deze ook onderling

communiceren

Ge gobale verbeteringen zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

SpecificationNetWare

v2.2

NetWare v3.12

Hard disks per volume

1

32 (or 16 if mirrored)

Volumes per server

32

64

Volumes per hard disk

16

8

Directory entries per volume

32,000

2,097,152

Maximum volume size

255 MB

32 TB

Maximum file size

255 MB

4 GB

Maximum addressable disk storage

2 GB

32 TB

Maximum addressable RAM

12 MB

4 GB

Maximum volume name length

15 characters

15 characters

Maximum directory/file name length

14 characters

12 characters (DOS format)

Name space support

DOS, Macintosh

DOS & Windows, Macintosh, UNIX, FTAM, OS/2

Disk block sizes

4 KB

4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB, 64 KB

Voor het installeren

Voordat daadwerkelijk met het installeren kan worden begonnen moet uiteraard aan een aantal

eisen worden voldaan. Het systeem moet aan de hardware eisen voldoen en correct zijn

geinstalleerd, de stroom voorziening moet goed geregeld zijn, het systeem moet minimaal 4 Mb

geheugen bevatten en 50 Mb voor de systeem files van novel en dos en een netwerk kaart (en

kabel) zijn geinstalleerd

Om het benodigde geheugen goed te berekenen is een formule:

4mb voor de standaard drivers en install module

+ 2mb voor netwerk 'add on' zoals printer modules en andere standaard modules

+ 0,008 x harddisk grootte

+ 1 - 4 mb ram als cache

De netwerk kaart is meestal een ne-2000 of compatibele kaart en zal meestal op adress 300 en

irq 3 staan, dit dien je voor het installeren te weten omdat hiernaar wordt gevraagd voor novel.

Het installeren

Installeren kan op 3 manieren en wel, van disk, van CD-ROM of van een netwerk directory.

Van disk of CD-ROM dient men eerst 3 SYSTEM schijven aan te maken met drivers en novel

files.

Van netwerk gaat echter wat simpeler

Eerst maak je een partitie van 10Mb voor MS-DOS en formatteert deze met systeem bestanden.

Herstart de server opnieuw en maak een directory server aan met MD SERVER.

Vervolgens log je in op de fileserver waar de bestanden zich bevinden en kopieer de orginele

system_1,2 en 3 disk naar c:\server (dit kan zo ook van disk of CD)

Run van de install disk programma INSTALL.

Dit zal disk SYSTEM 1 2 en 3 gebruiken.

Vervolgens kunnen we verder werken in novel zelf door in de directory server ,SERVER.exe op

te startten of in de installatie SERVER.EXE in de autoexec.bat laten zetten

Nu bevinden we ons in novels eigen besturings systeem

Nu moetten we de server een naam geven. Dit mag tussen de 2 en 47 tekens lang zijn;

bijvoorbeeld:

*Fileservername: TER_AA

Hierna moetten we een IPX nummer invullen. Voor de server is dit altijd 1.

*IPX internal network number: 1

Om de SCSI of ISA controller aan te sturen voor CD-ROM etc dienen we de bijgeleverde driver

in te laden met het commando LOAD xxxxx.xxx (waarbij xxxxx.xxx de naam van de driver is).

In ons geval LOAD ISADISK

Nu kunnen we verder gaan met de installatie. We geven het commando LOAD INSTALL

Na LOAD INSTALL komt er een menu op het scherm :

INSTALLATIONS OPTIONS MENU

disk options

volume options

system options

volume options

exit

We kiezen DISKOPTIONS en vervolgens PARTITION TABLES nu kiezen we voor CREATE

NETWARE PARTITION.

Hier neemen we meestal de standaard waardes en drukken op OK.

Nu zal de computer vragen of hij deze zal aanmaken Yes/No, Yes uiteraard om verder te gaan.

De partitie wordt aangemaakt zonder te hoeven formatteren.

Als je meer als een harde schijf hebt kun je hier mirroren en duplexen.

Dit dienen wel 2 dezelfde harde schijven te zijn met de zelfde grootte of zelfde grootte partitie

Terug in het hoofd menu kiezen we voor VOLUME OPTIONS

Je mag tot 64 volumes maken waarvan en één SYS: MOET heten.

Dit volume is voor de SYSTEM, PUBLIC, LOGIN, en MAIL directories.

Door op INS te drukken kunnen we een volume toevoegen en we maken hier het volume SYS:

aan en eventueel nog meer volumes.

Hier kan ook de block grootte worden ingesteld op 4, 8, 16, 32, of 64 KB.

Grote block size is beter voor grote database bestanden kleinere block size bespaard ruimte als

je veel kleine bestanden beheert.

Terug in het hoofdmenu kiezen we SYSTEM OPTIONS EN COPY SYSTEM AND PUBLIC

FILES. Nu geeft novel een melding: Insert disk "Netware 3.12 install diskette in drive A

Maar omdat we hier mischien niet van disk installeren kan je met F6 een alternatieve drive of

directory aangeven waarna novel begint met copieren.

Als novel meldt File upload completed.

Nu dienen we de drivers voor de netwek kaart etc. te laden.

Omdat novel multitasking heeft hoeven we het programma niet te verlaten maar kun je met

[Alt + ESC] schakelen van task,over naar de Novell prompt en geven we het commando

LOAD NE2000 (of andere driver) en novel geeft een melding terug:

loading NE2000.LAN

autoloading ETHERTSM.NLM

(Topology Support Module)

autoloading MSM31.X

(Media Support Module)

Om de netwerk kaart aan de novel IPX module te koppelen moet het commando

BIND IPX TO NE2000 gegeven worden waarna novel weer met een melding komt:

Network number: 1

IPX lan protocol bound to Novell NE3200

Bij network number vul je meestal 1 in tenzij je als een ander netwerk bezit, dan nummer je

omhoog

[Alt + ESC] schakeld task over terug naar het installatie menu.

We kiezen voor CREATE AUTOEXEC.NCF FILE

fileservername TER_AA

ipx internal net 1

load NE2000 slot=6 frame=ethernet_802.3

bind IPX to NE3200 net=1

Let op:

frame=ethernet_802.2 voor VLM (Virtual Loadable Modules)

frame=ethernet_802.3 voor IPX (Inter-Packet Exchange) (IPXODI voor muli OS systemen)

dus verander indien nodig 802.2 in 802.3

We saven deze en kiezen nu CREATE STARTUP.NCF FILE

Hierin staat de SCSI/IDE driver, b.v.: load ASADISK

Om verder te werken om bijvoorbeeld een printer server te maken dienen we op een

werkstation verder te gaan. Voordat we kunnen inloggen vanaf een werkstation dienen we een

passwoord aan te maken. Met [Alt + ESC] Schakelen we van task over naar de Novell prompt en

typen LOAD RSPX à

loading RSPX.NLM

(Remote Console SPX driver)

autoloading REMOTE.NLM

(Netware Remote Console)

enter new password for remote console: TER_AA (het passwoord)

Om alle settings te laten werken en te controleren of de .CNF files goed zijn sluiten we de server

af met het command DOWN en keren terug naar DOS met EXIT.

Vervolgens startten we de fileserver op door dfe commando's

C:\>CD\SERVER

C:\>SERVER

Het maken van een printer server

De server is opgestart, en we gaan naar een werkstation en loggen in op de fileserver TER_AA.

In F:\SYSTEM> typen we in PCONSOLE. Een menu verschijnt en we kiezen PRINTSERVER

INFORMATION en vervolgens PRINTSERVERS. Hier staan geen printerserevers maar door op

[INS] te drukken kunnen we een printerserver toevoegen. à

New printservername:PSERV

Je kiest met de cursor Printserver Pserv en geeft RETURN en gaat naar

PRINTER CONFIGURATION.

HIER ZIE JE STAAN ONDER Configured printers à Not installed 0

Je geeft een return om er 1 toe te voegen een een lijst verschijnt met opties:

name printer 0: HP-Laserjet_4M (naam van een printer)

type

parallel LPT1

drukt op [esc] en geef bij SAVE? Yes

Nu moeten we terug naar AVAILABLE OPTIONS en kiezen PRINT QUE INFORMATION,

PRINT QUE'S. Wederom [ins] om een que aan te maken.

Geef de Que een duidelijke naam:

NEW PRINT QUE NAME: LASERJET

Om een que nu toe te kennen aan een printer server gaan we in het hoofd menu naar

PRINTSERVER INFORMATION, kiezen PSERVals server

Printserver configuration [Return]

Ques serviced by printer

LPT1 [Return][INS] available queues

COM1 [Return][INS] available queues

- [ESC][ESC]

- Login als USER/GUEST

- Maak een job aan

F:\>PRINTCON

edit printjob configurations [INS]

new name LPT1_J [Return]

Melding: no form defined on server [ESC]

- Zet printque op LPT1_Q

- Zet printbanner op NO

- [ESC] Save? Yes

- Exit printcon

- Zet nu in AUTOEXEC.NCF

load RSPX

load pserver pserv

Om verder te gaan dient eerst een schema gemaakt te worden voor de file structuur op de

fileserver. De eerste en essenciele directory's zijn al aangemaakt door novel.

De meeste file server zien er als volgt uit.

Hierna moetten de USER GOUPS en USERS gemaakt worden.

Als de server wordt geinstalleerd worden de users SUPERVISOR en GUEST en degroep

EVERYONE automatisch aangemaakt. Door users rechten toe te kennen kun je hun toegang

beperken of vergroten. Meestal zijn er mensen met extra rechten naast de SUPERVISOR die

een gedeelte van het netwerk beheren bijvoorbeeld als in het onderstaan schema.

Deze personen krijgen exta rechten over een bepaalde groep om deze te beheren.

De supervisor kan op zijn beurt deze weer beheren.

Door GROUPS aan te maken kun je users tot een groep toevoegen waaraan een bepaald aantal

rechten, programma's en menu is toegewezen zodat je niet bij elke nieuwe user nieuwe menu's

hoeft te maken of alle rechten hoeft in te stellen en om zo ook de overzichtelijkheid te behouden.

Met het programma SYSCON kun je dit alles instellen.

Een user maak je aan door bij USER INFORMATION op [ins] te drukken en een naam in te

vullen. Door vervolgens op deze nieuwe user te drukken kun je zijn of haar rechten bepalen.

Als SUPERVISOR krijg je het volgende menu te zien:

In dit menu kun je rechten toekennen, toevoegen aan groepen, login tijden toekennen etc.

Om groepen aan te maken kies je GROUP INFORMATION in het hoofd menu en weer met [ins]

kun je een groep toevoegen een een naam geven.

Aan een groep kun je directory's toekennen met daaraan gekoppeld de rechten die users daarin

hebben volgens onderstaand schema kun je deze (met [ins]) toevoegen.

Letter

Rechten

S

Supervisory

R

Read

W

Write

C

Create

E

Erase

M

Modify

F

File scan

A

Access control

Vervolgens kun je USERS toevoegen aan een GROUP of een GROUP toekennen aan een

USER.

LOGIN SCRIPT

Voor elke USER kun je een login script schrijven.

Met een login script kun je:

Drives mappen en search drives aan directories kop[pelen. (mapping = soort subst van novel)

Boodschappen weergeven.

Systeem variabelen instellen (Tijd, zoekpath etc.)

Programas of menus runnen.

Je hebt 3 verschillende soorrten loginscripts:

System login script: Stelt de primaire setting in voor alle users (komt als eerste)

User login script. Stelts omgeving in voor een user, bijvoorbeeld een menu options of een

username voor electronic mail. Dit script komt na het system login script.

Default login script.(Een gedeelte van de LOGIN.) Dit script wordt uitgevoerd als de

SUPERVISOR de eerste keer inlogd. Hierin staan de belangrijkste SEARCH MAPS en NOVEL

NETWARE UTILITIES.

Een script kun je bewerken onder USER INFORMATION als je genoeg rechtten bezit.

Conclusie:

Novel is een ZEER gecompliceerd pakket.

De hiergegeven beschrijving is een simpele installatie methode om mee te beginnen.

Om verder het netwerk beter te laten werken is veel meer kennis nodig.

Stijn Peeters

10-6-1996

Source: Essay UK - http://www.essay.uk.com/coursework/novel-3-12.phpAbout this resource

This coursework was submitted to us by a student in order to help you with your studies.


Search our content:


 • Download this page
 • Print this page
 • Search again

 • Word count:

  This page has approximately words.


  Share:


  Cite:

  If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

  Essay UK, Novel 3 12. Available from: <https://www.essay.uk.com/coursework/novel-3-12.php> [05-06-20].


  More information:

  If you are the original author of this content and no longer wish to have it published on our website then please click on the link below to request removal: